Jeśli powyższe zdania dotyczą kogoś kto nie jest Ci obojętny lub jeśli uzależnienie bliskiej Ci osoby jest przyczyną destabilizacji  i wpływa na Ciebie to… niezależnie od tego czy osoba uzależniona podejmie leczenie, czy nie, Ty możesz skorzystać z terapii poprawiając jakość swojego życia, uzyskać wsparcie dzięki fachowej pomocy.

Obudź z nami swoje marzenia!

Zapraszam Cię już dziś

ZADZWOŃ by się umówić na wizytę tel. 888 099 420 lub 888 099 425

Uzależnienie to choroba przewlekła, wieloaspektowa wymagająca indywidualnego podejścia do Pacjenta. Każdemu Pacjentowi pokazujemy drogę, która daje szansę wyjścia z pułapki uzależnienia.

Terapia polega na poznaniu i zaakceptowaniu uzależnienia, jego objawów i mechanizmów, którymi posługuje się choroba. Terapia to nauka o swoim wewnętrznym JA, nauka o sobie samym. 
Odnalezienie sensu egzystencji i oparcie w innych pokazuje, że człowiek ma niezwykle silną wolę życia. Osoba Uzależniona dzięki terapii odzyskuje kontrolę nad własnym życiem, jest w stanie rozwiązywać swoje problemy w sposób konstruktywny, jest w stanie pozbyć się lęków i każdego dnia rozwijać swoje indywidualne predyspozycje. 
Daj sobie szansę…
Zapraszamy na terapię indywidualną i/lub grupową w formie terapii stacjonarnej lub też terapii ambulatoryjnej  – która forma pracy będzie odpowiednia ustalane jest indywidualnie z Pacjentem na spotkaniu.
 

Zapraszam Cię już dziś

ZADZWOŃ by się umówić na wizytę tel. 888 099 420 lub 888 099 425

Tel. 888 099 420

Tel. 888 099 425

Centrum Samorozwoju i Leczenia Uzależnień Osada ma na celu nieść pomoc Uzależnionym i Współuzależnionym poszukującym pomocy – znalezienia lepszej drogi…
Osoba Uzależniona często pogrążona jest w bólu, cierpieniu, poczuciu beznadziejności, braku wiary w zmianę swojego życia.

Objawy abstynencyjne, zwiększona tolerancja na środki odurzające, ciągłe przyjmowanie używek pomimo ponoszonych strat to brak kontroli nad zachowaniem i przyjmowaniem środka uzależniającego. 
To są namacalne dowody na objawy uzależnienia.
Kiedy traci się kontrolę nad ilością i częstotliwością zażywanych substancji uzależniających lub kiedy traci się kontrolę nad kompulsywnymi zachowaniami, by coś zmienić niezbędne jest podjęcie terapii.

Leczenie uzależnień

OSADA

FELIETONY

ZŁOTE MYŚLI

slajd-01

 

 

 

 

slajd-02

 

 

 

 

CENTRUM OSADA

 

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, statystyczny Polak wypija średnio 12,5 litra czystego alkoholu w ciągu roku, ponad dwukrotnie przekraczając tym samym globalną średnią wynoszącą 6,2 litra.

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

Tel. 888 099 420

Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

 

www.centrumosada.com

Polityka cookies & prywatności

CENTRUM SAMOROZWOJU I LECZENIA UZALEŻNIEŃ OSADA SP. Z O.O. z siedzibą w Jabłonnej

ul. Marmurowa 73, 05-110 Jabłonna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000763868,

NIP: 5361938204, REGON: 38211725200016, o kapitale zakładowym 5.000 złotych wniesiony w całości.

Zapraszam Cię już dziś

ZADZWOŃ by się umówić na wizytę tel. 888 099 420 lub 888 099 425

Tel. 888 099 420 Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

CENTRUM OSADA 2019