24 godziny 

 Abstynencja 

Gdzie szukać pomocy ?  

Tel. 888 099 420

Tel. 888 099 425

CENTRUM OSADA

 

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, statystyczny Polak wypija średnio 12,5 litra czystego alkoholu w ciągu roku, ponad dwukrotnie przekraczając tym samym globalną średnią wynoszącą 6,2 litra.

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

Tel. 888 099 420

Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

 

www.centrumosada.com

Polityka cookies & prywatności

CENTRUM SAMOROZWOJU I LECZENIA UZALEŻNIEŃ OSADA SP. Z O.O. z siedzibą w Jabłonnej

ul. Marmurowa 73, 05-110 Jabłonna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000763868,

NIP: 5361938204, REGON: 38211725200016, o kapitale zakładowym 5.000 złotych wniesiony w całości.

"Nie jest łatwo znaleźć szczęście w sobie, ale nie można go znaleźć nigdzie indziej"

 Agnes Repplier

Alkohol – skomplikowana chemia picia

Syndrom gotującej się żaby, czyli kiedy tolerujesz coś zbyt długo

W świecie chaosu i pozorów

Co zrobić, żeby on nie pił?

Czym jest współuzależnienie?

Nasze felietony

Mechanizm uzależnienia

Jak pornografia uzależnia dzieci?

Tel. 888 099 420 Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

 Kobiety a alkohol

Alkohol a zdrowie

Warto przeczytać

slajd-01

 

 

 

 

 

slajd-02

 

 

 

 

CENTRUM OSADA 2019