"Nie jest łatwo znaleźć szczęście w sobie, ale nie można go znaleźć nigdzie indziej"

 Agnes Repplier

 

Obudź z nami swoje marzenia… co tak naprawdę kryje się za tymi słowami ?

 

By obudzić marzenia mamy za zadanie dopuścić do głosu swoje własne JA, nasze emocje. Emocje nadają życiu kolory – każde z nich – ból, radość czy smutek jest tak samo ważne i zawiera w sobie wiele informacji. Na co dzień nie rozmawiamy z całym światem co czujemy… nie robimy tego również z samym sobą.

 

 

Wpadamy w pułapkę. Bardzo często pułapka sprawia, że zaczynamy regulować swoje uczucia w sposób destrukcyjny – nałogowy…

 

W Osadzie masz możliwość odleźć drogę do własnego JA. Nadać życiu kolory.

 

Otwierając swoje serce, odkrywamy siebie, kim naprawdę jesteśmy… wtedy odnajdujemy radość i spokój, wznosimy się ponad irytację i niepokój, ponad przeciętność.

 

Uczucia nie ranią, lecz sprawiają, że wracamy do życia…

 

Dlatego – obudź z nami swoje marzenia…

Wysoce wykwalifikowana kadra jest jednym z podstawowych gwarancji uzyskania efektywnych wyników. W leczeniu jest to warunek niezbędny.


Nasza kadra posiada szeroką wiedzę z zakresu medycyny psychologii, psychoterapii, duże umiejętności psychoterapeutyczne co obok bogatego doświadczenia i intuicji pozwala na swobodne posługiwanie się swoimi zasobami dla dobra drugiego człowieka. 
Wiedza i doświadczenie są bardzo ważne, lecz cenniejsza jest dojrzałość psychiczna, wewnętrzna równowaga i nienaganna postawa etyczna naszej kadry.

Wykwalifikowana kadra

Wiedza i doświadczenie jest bardzo ważna, lecz swobodne posługiwanie się nią daje       pożądane efekty.


W procesie leczenia uzależnień bardzo istotnym elementem jest współpraca między pacjentem i terapeutą. Doświadczenie naszego zespołu ułatwia nawiązanie relacji terapeutycznej, pracujemy przestrzegając kodeksu etyki zawodowej psychologów. Nasza Kadra aktualizuje swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach, czytając pisma specjalistyczne. Uczestniczy w superwizjach klinicznych celem skutecznego niesienia pomocy drugiej osobie.

Wiedza i doświadczenie

Komfortowe wnętrza dają poczucie komfortu pracy nad sobą i dają możliwość skupienia się na rzeczach istotnych w terapii.

 

Otoczenie ma za zadanie nie przeszkadzać w skupieniu się na elementach terapii, w której ważnym elementem jest wewnętrzny spokój i jasność umysłu, która pozwala odkrywać samego siebie na nowo.  
W otoczeniu zieleni, w zaciszu domowym przekazujemy wiedzę o tym jak uporać się z trapiącymi nas sprawami z naszego życia.
 

Komfortowe wnętrza

ZALETY OSADY

OSADA

Tel. 888 099 420 Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

CENTRUM OSADA

 

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, statystyczny Polak wypija średnio 12,5 litra czystego alkoholu w ciągu roku, ponad dwukrotnie przekraczając tym samym globalną średnią wynoszącą 6,2 litra.

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

Tel. 888 099 420

Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

 

www.centrumosada.com

Polityka cookies & prywatności

CENTRUM SAMOROZWOJU I LECZENIA UZALEŻNIEŃ OSADA SP. Z O.O. z siedzibą w Jabłonnej

ul. Marmurowa 73, 05-110 Jabłonna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000763868,

NIP: 5361938204, REGON: 38211725200016, o kapitale zakładowym 5.000 złotych wniesiony w całości.

CENTRUM OSADA 2019