24 godziny

 

24 GODZINY

Wielbłąd – znak symbolizujący 24-godzinny program zdrowienia z uzależnienia.

Wielbłąd potrafi nie pić 24 dni, Ty miej plan by 24 godziny nie pić alkoholu, nie palić marihuany, nie nadużywać leków, nie zażywać narkotyków.

Dlaczego?

Bo jesteś chory na uzależnienie.

To „coś” co sprawia, że nie jesteś w stanie kontrolować używania różnych substancji i zachowań.

To „coś” zmienia Twoje samopoczucie i świadomość.

Twoja choroba uaktywnia się kiedy wpadasz w pułapkę obsesyjnych i przymusowych działań, które wpływają na Ciebie fizycznie, umysłowo i emocjonalnie.

24 godziny – To Twój Plan !

Tel. 888 099 420

Tel. 888 099 425

slajd-01

 

 

 

 

 

slajd-02

 

 

 

 

"Nie jest łatwo znaleźć szczęście w sobie, ale nie można go znaleźć nigdzie indziej"

 Agnes Repplier

Tel. 888 099 420 Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

CENTRUM OSADA

 

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, statystyczny Polak wypija średnio 12,5 litra czystego alkoholu w ciągu roku, ponad dwukrotnie przekraczając tym samym globalną średnią wynoszącą 6,2 litra.

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

Tel. 888 099 420

Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

 

www.centrumosada.com

Polityka cookies & prywatności

CENTRUM SAMOROZWOJU I LECZENIA UZALEŻNIEŃ OSADA SP. Z O.O. z siedzibą w Jabłonnej

ul. Marmurowa 73, 05-110 Jabłonna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000763868,

NIP: 5361938204, REGON: 38211725200016, o kapitale zakładowym 5.000 złotych wniesiony w całości.

CENTRUM OSADA 2019