Według Międzynarodowej Klasyfikacji Zdrowia ICD-10 aby stwierdzić, iż dana osoba jest uzależniona od alkoholu należy potwierdzić trzy z sześciu objawów osiowych uzależnienia, które występowały u danej osoby w ciągu ostatniego roku.

Jednym z tych objawów jest: Uporczywe przyjmowanie substancji, pomimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw, potwierdzone ciągłym dalszym jej używaniem, choć charakter i rozmiar szkód są już danej osobie znane lub można oczekiwać, że są znane”. W tym miejscu nasuwa się pytanie: jak to możliwe, aby pomimo wiedzy o tym, że picie alkoholu szkodzi zdrowiu, a nawet może prowadzić do śmierci, ludzie nadal piją?

A może alkohol wcale nie szkodzi, skoro niektórzy lekarze zalecają kobiecie w ciąży picie kieliszka czerwonego wina dziennie (przy anemii), lub też zalecają picie koniaku „dla poprawy krążenia”? Jak więc jest naprawdę? Alkohol szkodzi zdrowi, czy też nie?

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu – po paleniu tytoniu i nadciśnieniu tętniczym – wśród czynników ryzyka dla zdrowia człowieka. Warto podkreślić, iż ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu.

Alkohol etylowy jest cieczą przezroczystą, lżejszą od wody, która posiada charakterystyczną woń i piekący smak. Wchłanianie alkoholu rozpoczyna się natychmiast po wprowadzeniu alkoholu do organizmu, czyli w jamie ustnej. Jelita to miejsce, gdzie najwięcej alkoholu przenika do krwi, natomiast największe jego stężenie występuje w ślinie, krwi, moczu, żółci oraz płynie rdzeniowo-mózgowym.

Alkohol działa szkodliwie niemalże na wszystkie tkanki i narządy człowieka. Zarówno alkohol, jak i jego główny metabolit – aldehyd octowy – są bezpośrednio toksyczne dla tkanek.

Alkohol oraz jego metabolity wchodzą w bezpośrednie reakcje z fizjologicznymi substancjami organizmu. Z kolei działanie pośrednie alkoholu polega na silnym wpływie na homeostazę ustroju poprzez działanie na układ wegetatywny, odpornościowy, endokrynologiczny, gospodarkę wodno-elektrolitową, wchłanianie niezbędnych składników odżywczych itp.

Toksyczne działanie alkoholu etylowego i produktów jego przemiany powoduje zmiany chorobowe w następujących układach:

 

 • Układ krążenia:  

Alkohol wypity w umiarkowanych ilościach zwiększa przepływ krwi przez naczynia na powierzchni skóry. Naczynia te rozszerzają się, co powoduje iluzoryczne poczucie ciepła, co może prowadzić do niebezpiecznego wychłodzenia całego ciała. Duże ilości alkoholu mogą podnieść ciśnienie krwi, co z kolei zwiększa ryzyko zawało serca.

Wysokie stężenie alkoholu we krwi może stać się przyczyną niebezpiecznych zaburzeń rytmu serca, mogących nawet wywołać zgon.

Jeśli chodzi o układ krążenia nadużywanie alkoholu wywołuje szereg chorób m.in.:

 • Nadciśnienie tętnicze;

 • Kardiomiopatia alkoholowa (zmiany zwyrodnieniowe włókien mięśnia sercowego, stłuszczenie i powiększenie serca);

 • Zaburzenia rytmu serca. Dwa najczęściej spotykanie rodzaje zaburzeń rytmu serca będące następstwem nadużywania alkoholu to: migotanie przedsionków i częstoskurcz komorowy;

 • Choroba niedokrwienna serca.

 

 • Układ nerwowy:

Z ostrą lub przewlekłą reakcją na nadużywanie alkoholu związane są różnego rodzaju zaburzenia neurologiczne:

 • Ostre zatrucie alkoholem spowodowane jego wysokim poziomem w surowicy;

 • Zespół odstawienny przejawiający się drżeniami mięśniowymi, drgawkami, omamami lub majaczeniem;

 • Zaburzenia odżywiania układu nerwowego np. zespół Korsakowa, encefalopatia Wernickego, polineuropatia.

 

 • Układ pokarmowy:

Długotrwałe oddziaływanie alkoholu na błonę śluzową przełyku i żołądka może prowadzić do zmian funkcjonalnych, a w konsekwencji do zniszczenia struktury błony. Zmiany funkcjonalne i uszkodzenie śluzówki jelit upośledza trawienie i wchłanianie substancji odżywczych, powodując niedożywienie i utratę wagi. Wśród szkodliwych skutków można wymienić:

 • Ostre i przewlekłe stany zapalne błony śluzowej przełyku i żołądka z owrzodzeniami włącznie;

 • Stłuszczenie, zapalenie, zwłóknienie, marskość wątroby:

 • Nadciśnienie wrotne z żylakami przełyku i okołoodbytniczymi;

 • Ostre, podostre i przewlekłe stany zapalne trzustki:

- stany ostrego zagrożenia życia;

- stany dyspeptyczne;

- przewlekłe bóle;

- cukrzyca lub stany hiperglikemii.

Nadużywanie alkoholu związane jest z powstawaniem raka języka, krtani i gardła, raka przełyku, a także jelita grubego i odbytnicy.

Udowodniono związek pomiędzy nadużywaniem alkoholu, a uszkodzeniem trzustki – najczęściej alkoholowy zapaleniem trzustki, chorobą potencjalnie śmiertelną. Z kolei wzrost ryzyka raka trzustki dotyczy osób, u których doszło do przewlekłego jej zapalenia. Przewlekłe zapalenie trzustki w ciągu około 5-6 lat od początku choroby prowadzi do cukrzycy.

 

 • Układ odpornościowy:

Osoby, które nadużywają alkohol często zapadają na choroby zakaźne i nowotwory, co może sugerować, iż alkohol upośledza funkcje układu odpornościowego. Alkohol wpływa na czynności wielu komórek będących częścią układu odpornościowego, a także wpływa na produkcję substancji przekaźnikowych.

Osoby nadużywające alkoholu częściej zapadają na takie choroby, jak:

- zapalenie płuc,

- gruźlica,

- bakteryjne zapalenie otrzewnej,

- ropne zakażenia skóry i tkanki podskórnej,

- zapalenie opon mózgowych.

 

 • Układ hormonalny:

Przy ocenie wpływu alkoholu na równowagę hormonalną należy uwzględnić wiele czynników, takich jak: długość i wzór picia, poziom intoksykacji, współistniejące problemy zdrowotne, np. niedożywienie i dysfunkcje wątroby. Alkohol oddziałuje nie tylko na syntezę i uwalnianie hormonów, ale także na ich transport, oddziałuje na tkanki i cały proces metabolizmu. W związku z tym mogą występować takie zaburzenia, jak:

- nieprawidłowe wydzielanie testosteronu

- zmniejszenie ruchliwości plemników i zniszczenie ich struktury,

- hypogonadyzm i feminizacja u mężczyzn,

- zaburzenia miesiączkowania, zanik jajników i maskulinizacja u kobiet.

 

 • Układ moczowy:

Jeśli chodzi o układ moczowy, to u osób nadużywających alkohol może dojść do:

- ostrej niewydolności nerek,

- wzrostu stężenia kwasu moczowego we krwi i w związku z tym objawów dny moczanowej (zapalenie stawów spowodowane gromadzeniem się złogów moczanowych).

 

 • Układ oddechowy:

U osób, które nadużywają alkohol lub są uzależnione znacznie częściej dochodzi do przewlekłego zapalenia błony śluzowej tchawicy i oskrzeli i aż 10-cio krotnie częściej występuje rak jamy ustnej, krtani oraz tchawicy.

 

 • Alkohol a układ kostny:

Istnieją dowody, iż osoby nadużywające alkoholu mogą cierpieć z powodu uogólnionego osłabienia układu kostnego, co czyni go podatniejszym na złamania. Nadużywanie alkoholu może być przyczyną:

- osteoporozy,

- istotnego klinicznie zmniejszenia masy kostnej u alkoholików, szczególnie w obrębie kości piętowej, kręgosłupa i stawu biodrowego,

- zaburzeń w gospodarce minerałowej, czego konsekwencją jest niedobór wapnia, fosforanów i magnezu.

 

 • Alkohol a sen:

Badania naukowe dowodzą, iż alkohol spożyty w porze snu, może skrócić czas potrzebny do zaśnięcia. Z kolei spożyty na godzinę przed pójściem spać zakłóca drugą połowę snu. Spożywanie alkoholu nawet kilka godzin przez pójściem spać, może wywołać bezsenność w drugiej połowie snu.

 

 • FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy):

Alkohol spożywany przez kobietę w ciąży może wywołać u płodu wiele niekorzystnych zmian, od znaczących anomalii morfologicznych i niedorozwoju umysłowego po subtelne zaburzenia poznawcze, a także zaburzenia zachowania.

Najpoważniejszym uszkodzeniem płodu związanym ze spożywaniem alkoholu przez kobietę w ciąży jest FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy). Rozpoznaje się go wtedy, gdy u dziecka wystąpią następujące zjawiska:

- opóźnienie wzrostu płodu i noworodka

- uszkodzenie OUN, objawiające się takimi zaburzeniami neurologicznymi, jak opóźnienie rozwoju, zaburzenia zachowania, obniżenie sprawności intelektualnej i deformacja czaszki lub mózgu

Oraz specyficzny wygląd twarzy charakteryzujący się:

 • Szeroko rozstawionymi oczami;

 • Małymi szparami ocznymi;

 • Fałdem skórnym w kąciku oka (fałd mongolski);

 • Wąską górną wargą

 • Brakiem rynienki podnosowej

 • Szeroką nasadą nosa

 • Krótkim szerokim nosem

 

Jak z powyższego wynika, alkohol jest trucizną, która negatywnie wpływa na cały organizm człowieka. Szczególnie narażone na zniszczenie są narządy wewnętrzne oraz OUN (Ośrodkowy Układ Nerwowy).

Zaprzestanie picia alkoholu rodzi możliwość regeneracji organizmu, cofnięcie się pewnych zmian lub ich zatrzymanie. Niestety część szkód zdrowotnych wywołanych przez picie alkoholu jest NIEODWRACALNA.

Do Ciebie należy decyzja czy chcesz być zdrowy, czy chcesz cieszyć się życiem do późnych lat starości. Pamiętaj, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu.

Alkohol a zdrowie

Tel. 888 099 420

Tel. 888 099 425

slajd-01

 

 

 

 

slajd-02

 

 

 

 

"Nie jest łatwo znaleźć szczęście w sobie, ale nie można go znaleźć nigdzie indziej"

 Agnes Repplier

Tel. 888 099 420 Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

CENTRUM OSADA

 

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, statystyczny Polak wypija średnio 12,5 litra czystego alkoholu w ciągu roku, ponad dwukrotnie przekraczając tym samym globalną średnią wynoszącą 6,2 litra.

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

Tel. 888 099 420

Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

 

www.centrumosada.com

Polityka cookies & prywatności

CENTRUM SAMOROZWOJU I LECZENIA UZALEŻNIEŃ OSADA SP. Z O.O. z siedzibą w Jabłonnej

ul. Marmurowa 73, 05-110 Jabłonna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000763868,

NIP: 5361938204, REGON: 38211725200016, o kapitale zakładowym 5.000 złotych wniesiony w całości.

CENTRUM OSADA 2019