Każda osoba, z którą podejmuje się pracy terapeutycznej jest dla mnie wyjątkowa, staram się zrozumieć złożoność jej doświadczeń oraz pomóc w poradzeniu sobie ze zgłaszanymi problemami w oparciu o moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, zdobytą wiedzę oraz kodeks zawodowy.

mgr Alina Zyber-Sochacka

Psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień nr 1321

Psychoterapeuta w procesie szkolenia

więcej

Zawsze chciałam zajmować się zawodowo w życiu czymś dobrym i ważnym, przydatnym, co miałoby dla mnie sens i właśnie tym jest dla mnie praca z ludźmi.

 

Urszula Gnojnicka

Psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień nr 2009

więcej

CENTRUM OSADA

 

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, statystyczny Polak wypija średnio 12,5 litra czystego alkoholu w ciągu roku, ponad dwukrotnie przekraczając tym samym globalną średnią wynoszącą 6,2 litra.

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

Tel. 888 099 420

Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

 

www.centrumosada.com

Polityka cookies & prywatności

CENTRUM SAMOROZWOJU I LECZENIA UZALEŻNIEŃ OSADA SP. Z O.O. z siedzibą w Jabłonnej

ul. Marmurowa 73, 05-110 Jabłonna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000763868,

NIP: 5361938204, REGON: 38211725200016, o kapitale zakładowym 5.000 złotych wniesiony w całości.

Od 2002 roku jestem członkiem stowarzyszenia abstynenckiego Socjus, od 2003 roku jego prezesem, a od 2010 roku prezesem Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich.

 

Bogdan Urban

Instruktor Terapii Uzależnień

Ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

więcej

NASZA KADRA

Dyplom magistra psychologii uzyskałam w Szkole Wyższej  Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Jestem specjalistą terapii uzależnień i współuzależnień.

 

Małgorzata Opęchowska

Psycholog

Specjalista Psychoterapii Uzależnień
w procesie certyfikacji nr 4150

więcej

Jestem psychologiem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

 

Magdalena Łucarz

Dyrektor ds. Programu Terapii
Psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień nr 1924

 

więcej

 

 

 

Nasza kadra posiada szeroką wiedzę z zakresu medycyny psychologii, psychoterapii, duże umiejętności psychoterapeutyczne co obok bogatego doświadczenia i intuicji pozwala na swobodne posługiwanie się swoimi zasobami dla dobra drugiego człowieka.

 

Wiedza i doświadczenie są bardzo ważne, lecz cenniejsza jest dojrzałość psychiczna, wewnętrzna równowaga i nienaganna postawa etyczna naszej kadry.

 

 

KADRA

Tel. 888 099 420 Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

CENTRUM OSADA 2019