Kobiety a alkohol

Kobiety a alkohol

Niezaprzeczalnym faktem jest to, iż w ostatnich latach coraz więcej kobiet sięga po alkohol, a co za tym idzie uzależnia się od niego i ponosi coraz więcej strat z tym związanych. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego skutki zdrowotne picia alkoholu są większe u kobiet niż u mężczyzn?

Poniżej spróbuję odpowiedzieć na te pytania oraz usystematyzować informacje na temat picia alkoholu przez kobiety.

 

Jak alkohol działa na organizm kobiety oraz konsekwencje picia alkoholu.
Wyniki badań wskazują, że kobiety pijące alkohol częściej niż mężczyźni ponoszą z tego powodu uszczerbek na zdrowiu, a także bardziej narażone są na urazy, konflikty z prawem oraz trudności w relacjach międzyludzkich.


Uszkodzenie wątroby. Schorzenia wątroby spowodowane piciem alkoholu  pojawiają się u kobiet po krótszym okresie picia i po spożyciu mniejszej ilości alkoholu niż u mężczyzn. U pijących kobiet częściej niż u pijących mężczyzn rozwija się alkoholowe zapalenie wątroby prowadzące do śmierci z powodu marskości tego organu. Wyniki badań sugerują, że u kobiet zwiększone ryzyko schorzeń wątroby spowodowanych piciem alkoholu wiąże się z fizjologiczną aktywnością hormonu płciowego - estrogenu.


Uszkodzenia mózgu. Okazuje się, że kobiety bardziej niż mężczyźni są podatne na alkoholowe uszkodzenia mózgu. Jak wynika z badań obszary mózgu, którym przypisuje się rolę koordynatora wielu funkcji ośrodkowych, są u kobiet alkoholiczek znacznie mniejsze niż u kobiet nieuzależnionych i u mężczyzn alkoholików.

 

Pamięć i funkcjonowanie mózgu. Intensywne picie alkoholu, jak wiadomo, powoduje deficyty w pamięci. Może też podnosić ryzyko choroby Alzheimera u obu płci, a szczególnie u kobiet, gdyż są one bardziej niż mężczyźni podatne na uszkodzenia mózgu spowodowane alkoholem.


Choroby serca. Na podstawie badań można sądzić, że przed menopauzą i po niej kobiety pijące od małych do umiarkowanych ilości alkoholu mogą mieć we krwi podwyższone stężenie estrogenu i produktów jego metabolizmu, broniących przed chorobą wieńcową serca. Choroba ta rzeczywiście występuje rzadko u kobiet aż do menopauzy, najwyraźniej z powodu dużej ilości estrogenów. Po menopauzie jednak ryzyko jej wzrasta, zbliżając się do takiego jak u mężczyzn.

 

Rak piersi. Istnieje sporo danych wskazujących, że zarówno umiarkowane, jak intensywne picie alkoholu zwiększa ryzyko raka piersi. Wprawdzie zagrożenie to jest stosunkowo niewielkie, to jednka powinno się porównać korzyści z umiarkowanego spożywania alkoholu z ryzykiem raka. Dotyczy to zwłaszcza tych kobiet, u których w rodzinie wystąpił rak piersi.

 

Choroby kości. Powszechne wiadomo, iż picie alkoholu pogarsza stan kośća i zwiększa ryzyko osteoporozy. W wieku około 35 lat ludzie osiągają "szczytową masę kości" i w tym momencie ich kości są najmocniejsze. U kobiet po 35 roku życia następuje utrata masy kości na początku 0,5 - 1% masy kości każdego roku. W okresie menopauzy zaś, gdy jajniki przestają produkować estrogen, procent traconego każdego roku kośćca u kobiet wzrasta do około 3-7%.

 

Rozwój płciowy. Picie alkoholu może wpływać na funkcje rozrodcze kobiet w poszczególnych etapach życia. Niektóre badania sugerują, iż młodzież pijąca regularnie nawet umiarkowane ilości alkoholu, jest narażona na zaburzenia rozwoju, prawidłowego tempa i postępu w dojrzewaniu płciowym. Z kolei intensywne picie zakłóca prawidłowy cykl menstruacyjny i funkcje rozrodcze. Nadużywanie alkoholu i uzależnienie od niego wpływa na rozrodczość, poczynając od niepłodności i zwiększonego ryzyka poronienia, a kończąc na upośledzeniu wzrostu i rozwoju płodu.


Alkoholowy zespół płodowy. Picie przez matkę podczas ciąży powoduje u dziecka wiele różnych skutków, między innymi nadaktywność i problemy z koncentracją uwagi, deficyty w uczeniu się i pamięci, problemy z rozwojem społecznym i emocjonalnym. Najpoważniejszym skutkiem picia przez ciężarną matkę jest alkoholowy zespół płodowy (fetal alkohol syndrom — FAS). U dzieci z FAS występują: charakterystyczny zespół deformacji twarzy, zahamowanie wzrostu, znaczące problemy z uczeniem się i/lub zachowaniem. Nie oznacza to, że kobiety w ciąży mogą pić alkohol w sposób umiarkowany. Okazuje się bowiem, iż dzieci narażone w okresie prenatalnym na kontakt z mniejszą ilością alkoholu też mogą mieć problemy z uczeniem się i zachowaniem. Nie został ustalony próg, poniżej którego nie pojawiają się żadne uszkodzenia płodu. Z tego powodu kobiety w ciąży powinny zachować bezwzględną abstynencję.


Uleganie przemocy. Jak się okazało kobiety pijące alkohol są częściej narażone na napastowanie seksulane oraz padają ofiarami agresywnych zachowań ze strony partnerów.

 

Różnice między kobietami, a mężczyznami odnośnie picia alkoholu i skutków zdrowotnych.

 

Budowa i masa ciała: kobiety z natury mają drobniejszą budowę i mniejszą masę ciała niż mężczyźni. Z tego też względu ilość wody do rozcieńczenia alkoholu w ich organizmie jest mniejsza. Zatem wypicie przez kobietę i mężczyznę takiej samej porcji alkoholu daje w rezultacie większe jego stężenie w organizmie kobiety.

 

Dehydrogenaza alkoholowa: w organizmie kobiety znajduje się mniej enzymów trawiących alkohol niż w organizmie mężczyzny, dlatego proces wchłaniania alkoholu przez organizm kobiety jest dłuższy. Jednym z takich enzymów jest dehydrogenaza alkoholowa. To właśnie stężenie tego enzymu w organizmie odgrywa decydującą rolę w tym, czy ktoś ma „mocną” czy „słabą głowę”. Choć duża zawartość dehydrogenazy umożliwia zachowanie przytomności umysłu na dłużej i wypicie większej ilości alkoholu to płaci się za to wysoką cenę. Podczas procesu rozkładu alkoholu powstaje aldehyd octowy. Stąd silny kac, większe ryzyko zapadnięcia na alkoholizm i większe prawdopodobieństwo wystąpienia marskości wątroby.

 

Hormony: istnieją podejrzenia co do tego, że alkohol wchodzi w interakcję z hormonami płciowymi. Skoro w czasie cyklu miesięcznego poziom hormonów ulega zmianie można sądzić, że wpływ alkoholu na organizm kobiety jest różny w różnych dniach cyklu.

 

Czynniki indywidualne: poza wymienionymi czynnikami wpływ alkoholu na organizm uzależniony jest także od nastroju, stanu zdrowia i pogody. Dochodzi do tego również dieta. Podczas picia alkoholu ważne jest spożywanie dużej ilości tłustych pokarmów, które działają osłonowo na ściany żołądka. Kobiety zazwyczaj zjadają mniej i mniej tłusto od panów, dlatego szybciej odczuwają skutki spożywania alkoholu. Co więcej, picie alkoholu przez słomkę i delektowanie się jego smakiem to zły nawyk. Alkohol wchłania się już w ustach i w konsekwencji szybciej trafia do mózgu, pomijając wątrobę.

Jak się wydaje, kobiety są bardziej podatne niż mężczyźni na niekorzystne następstwa picia alkoholu. U kobiet, które wypiły tę samą ilość alkoholu co mężczyźni, stwierdza się wyższe stężenie alkoholu we krwi i większe szkody zdrowotne spowodowane piciem. Badacze sugerują, że kobiety są bardziej narażone na spowodowane piciem alkoholu uszkodzenia narządów, a także urazy w wyniku wypadków drogowych i przemocy ze strony innych.

Metabolizm: organizm kobiety wchłania i metabolizuje alkohol inaczej niż organizm mężczyzny. Zawiera mniej wody niż organizm mężczyzny o takim samym ciężarze ciała, dlatego bezpośrednio po wypiciu tej samej ilości alkoholu jego stężenie we krwi u kobiet jest wyższe niż u mężczyzn.
 

Dlaczego kobiety coraz częściej sięgają po alkohol?

W ostatnich latach można zaobserwować wyraźny wzrost liczby kobiet pijących w sposób szkodliwy dla zdrowia, a także kobiet, u których można stwierdzić wyraźne objawy uzależnienia. Przy dużej ilości podobieństw wynikających z samej specyfiki choroby i jej konsekwencji na wszystkie obszary życia, istnieją znaczące różnice w czynnikach biorących znaczący udział w procesie uzależnienia, którym warto się przyjrzeć. Są to czynniki biologiczne, psychologiczne i społeczne.

 

Czynniki biologiczne: kobiety pijące szkodliwie i uzależnione od alkoholu szybciej doznają szkód somatycznych (min. choroby wątroby, osteoporoza itp.) i psychicznych (stany depresyjne, lękowe) niż mężczyźni. Ponadto kobiety żyją co najmniej o 15 lat krócej. Duży wpływ na konsekwencje zdrowotne u kobiet odgrywają najprawdopodobniej czynniki biologiczne związane z różnicą w budowie fizjologicznej kobiet chociażby taką, iż kobiety mają większą zawartość wody w organizmie, czy też zmiany hormonalne wynikające z cyklu menstruacyjnego, które wpływają na większą toksyczność alkoholu w organizmie.

 

Czynniki psychologiczne: kobiety znacznie częściej sięgają po alkohol z powodów emocjonalnych, chociażby poradzenie sobie z problemami związanymi z sytuacją domową, wynikających z pełnienia roli matki i żony. Kobiety, które pełnią rolę gospodyni domowej, przeżywają w związku z tym swoistą formę samotności związanej często z frustrowanymi potrzebami, takimi jak potrzeba kontaktu z innymi ludźmi, potrzeba samorealizacji, czy też potrzeba zwykłej uważności przez innych członków rodziny. Sfrustrowanie tych potrzeb często prowadzi kobiety do przeżywania permanentnego zmęczenia, rozdrażnienia, czy też kłopotów ze snem i wtedy zdarza się, iż wypicie lampki wina, piwa, czy też drinka staje się rozwiązaniem problemów, wyciszenieniem, znika zmęczenie, a także znikają problemy ze snem. Niestety może być to pierwszym krokiem do uzależnienia się. Kobiety ze względu na bardziej rozbudowaną sferę emocjonalną w stosunku do mężczyzn dużo częściej przeżywają takie uczucia jak poczucie winy, poczucie wstydu, stany lękowe czy też depresyjne. Niestety coraz częściej posuwają się do specyficznej formy samoleczenia, poprzez redukowanie przy pomocy alkoholu nieprzyjemnych dla siebie stanów emocjonalnych.

Część kobiet pije regularnie w związku z objawami związanymi z napięciem przedmiesiączkowym, którym towarzyszy wahanie nastroju i dolegliwości bólowe.

Kobiety zaczynają intensyfikować swoje picie w związku z syndromem tzw. opuszczonego gniazda. Syndrom ten pojawia się, gdy dorosłe już dzieci opuszczają dom rodzinny, co wiąże się dla kobiety (matki) ze spadkiem ilości obowiązków, samotnością, ale też często nierozwiniętymi, ze względu na koncentrację na dziecku, zainteresowaniami lub ich brakiem.

Osobną grupą kobiet uzależnionych lub nadużywających alkoholu stanowią kobiety, które doświadczyły traumy związanej np. z wypadkiem samochodowym, nagłą śmiercią bliskiej osoby, czy też uczestniczenie w katastrofie.

Kobiety obciążone znacznym ryzykiem uzależnienia, to kobiety molestowane seksualnie w dzieciństwie. Często brak zrozumienia dla tak silnych uczuć, nieadekwatności w codziennym życiu co do sytuacji, które je uaktywniają powodują szukanie przez tę osobę ucieczki, którą znajduje w alkoholu.

Istnieje również znaczny odsetek kobiet sięgających po alkohol ze względu na problemy seksualne, które skutecznie, ale chwilowo rozwiązuje alkohol.

Czynniki społeczne: mimo wielu zmian zachodzących w świecie i w naszym życiu to nadal kobieta jest odpowiedzialna za dom i wychowanie dzieci, a więc oczekiwania otoczenia co do jej postaw, zachowań są bardzo restrykcyjne. Jest to bardzo obciążające dla kobiety, gdy słyszy, że jest złą matką, czy też kiepską żoną.

Niestety część kobiet uzależnia się chcąc uchronić, czy też wpłynąć na picie partnera mając nadzieję, że jeżeli będzie z nim piła, to „nie będzie się włóczył” i napije się mniej.

Warto także wspomnieć, iż specyfika uzależnienia kobiet od alkoholu, niesie za sobą znaczne trudności w leczeniu. Najpoważniejszymi przeszkodami są:

- poczucie wstydu i winy. Często przyznanie się do alkoholizmu jest traktowane przez kobiety jako świadectwo niepowodzenia w roli matki, czy też żony.

- obawa przed wykryciem zaniedbywania, czy nadużywania swoich dzieci, co niesie strach przed ich utratą czy ich odebraniem.

- niemożność zapewnienia opieki dzieciom na czas leczenia.

- pomijanie specyfiki problemu kobiet w programach terapeutycznych, co powoduje, że kobiety często czują się niezrozumiałe i mają trudności z utożsamieniem się z problemem alkoholizmu.

 

Czy w związku z tym warto w ogóle sięgać po alkohol nawet okazjonalnie i w niewielkich ilościach?

Na to pytanie każda z kobiet musi odpowiedzieć sobie sama.

Tel. 888 099 420

Tel. 888 099 425

slajd-01

 

 

 

 

slajd-02

 

 

 

 

"Nie jest łatwo znaleźć szczęście w sobie, ale nie można go znaleźć nigdzie indziej"

 Agnes Repplier

Tel. 888 099 420 Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

CENTRUM OSADA

 

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, statystyczny Polak wypija średnio 12,5 litra czystego alkoholu w ciągu roku, ponad dwukrotnie przekraczając tym samym globalną średnią wynoszącą 6,2 litra.

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

Tel. 888 099 420

Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

 

www.centrumosada.com

Polityka cookies & prywatności

CENTRUM SAMOROZWOJU I LECZENIA UZALEŻNIEŃ OSADA SP. Z O.O. z siedzibą w Jabłonnej

ul. Marmurowa 73, 05-110 Jabłonna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000763868,

NIP: 5361938204, REGON: 38211725200016, o kapitale zakładowym 5.000 złotych wniesiony w całości.

CENTRUM OSADA 2019