Gdzie szukać pomocy ?  

 

 

Uzależnienia…  od czego zacząć? Gdzie szukać pomocy?

 

Uzależnić można się od alkoholu, narkotyków, hazardu, gier, seksu, internetu oraz innych kompulsywnych zachowań. Zanim osoba uzależniona zorientuje się, że jest w szponach nałogu często ponosi różnego rodzaju straty – wraz z upływającym czasem uzależnienie w znaczący sposób utrudnia realizowanie zadań związanych z życiem społecznym głównie w rodzinie i w pracy. Bardzo często pojawiają się problemy zdrowotne. W tym momencie pojawia się pierwsza myśl o znalezieniu pomocy, by spróbować wyrwać się ze szponów uzależnienia. Często to najbliższa rodzina osoby uzależnionej szuka sposobów by pomóc. Niestety nie jesteśmy powszechnie uświadomieni jak należy pomagać osobom dotkniętym tą chorobą.

Centrum Samorozwoju i Leczenia Uzależnień Osada powstała z myślą o niesieniu pomocy osobom uzależnionym i ich najbliższym.

Uzależnienie to bardzo skomplikowana choroba. Psychologiczne mechanizmy tej choroby uniemożliwiają realną ocenę sytuacji przez osobę uzależnioną, bardzo trudno jest przyznać się osobie chorej do nałogu. Przez pewien czas, często nawet kilku lat osoba dotknięta chorobą uzależnienia zaprzecza by ten problem (np. nadmiernego spożywania alkoholu) jej/jego dotyczył. Choroba polega również na tym, że chory minimalizuje lub racjonalizuje problem - często przedstawia bardzo logiczne powody dla których wykonywanie nałogowych zachowań w jego mniemaniu jest uzasadnione. Równie często powodem do wykonywania nałogowych zachowań jest zachowanie innych osób – czyli obwinianie innych za własne zachowania. Z drugiej strony osoba uzależniona na pewnym etapie rozwoju choroby zaczyna dostrzegać problem (np. luka w pamięci, zachowania z których trudno być dumnym, szkody materialne, konsekwencje prawne)…  w tym momencie pojawia się chwila refleksji – czasami bardzo króciutka, czasem obawa do czego doprowadzi to następnym razem.  To jest ten moment, w którym osoby bliskie dla uzależnionego (żona, partnerka, dziecko, przyjaciel a nawet pracodawca) mają możliwość zwiększyć motywację do kontaktu ze specjalistą zajmującym się psychoterapią uzależnień, psychiatrą czy psychologiem.

Leczenie uzależnienia podzielone jest na etapy – diagnostyczny i terapeutyczny.

Etap diagnostyczny to przede wszystkim rozmowa ze specjalistą terapii uzależnień oraz psychiatrą. Nawiązanie kontaktu pozwala na rozpoznanie problemu, określenie gotowości do podjęcia leczenia, zaplanowanie odziaływania terapeutycznego, jeśli to konieczne włączenie farmakoterapii, ale przede wszystkim określenie współpracy terapeutycznej oraz wzmacniania motywacji do zmiany nałogowych zachowań.

Etap terapeutyczny to wybór formy terapii (indywidualna, grupowa, farmakoterapia, terapia par), określenie celu terapii (ograniczenie uzależnienia, utrzymanie abstynencji, praca nad poprawą zdrowia fizycznego i psychicznego, wgląd w mechanizmy choroby, wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu) oraz fazy terapii:

Etap wstępny, w którym pacjent wzmacnia motywację do leczenia uczy się radzić sobie z głodem oraz wzmacnia umiejętności zachowania abstynencji.

Etap podstawowy polega na uznaniu swojego uzależnienia, zaakceptowania choroby oraz uznania ograniczeń z niej wynikających. Pacjent poznaje mechanizmy uzależnienia, uczy się radzić sobie z codziennym stresem, nabywa nowe umiejętności, które pozwalają lepiej radzić sobie z napięciem. Pacjent rozwiązuje osobiste problemy będące podłożem uzależnienia oraz pracuje nad zmianą stylu życia na prozdrowotny.

Etap zaawansowany polega na głębszym poznawaniu samego siebie, rozwój w budowaniu relacji z innymi, analizie historii życia oraz praca nad schematami osobowościowymi.

 

W Centrum Samorozwoju i Leczenia Uzależnień Osada postawiliśmy sobie za cel by pomagać również osobom bliskim osób uzależnionych.

Terapia dla bliskich osób uzależnionych jest równie ważna jak osób zmagających się z uzależnieniem. Współuzależnienie to szkodliwy sposób przystosowania się do sytuacji stresowej spowodowanej nałogowym zachowaniem osoby bliskiej i jej/jego destrukcyjnymi zachowaniami, współuzależnienie wzmacnia patologię związku.

Każda z osób współuzależnionych inaczej radzi sobie z sytuacją – często wynika to z aktualnej sytuacji mieszkaniowej, materialnej czy zdrowotnej. Istotny wpływ ma na to doświadczenie życiowe, osobowość oraz zachowania osoby uzależnionej.

Terapia dla osób współuzależnionych również składa się z etapu diagnostycznego oraz terapeutycznego – często po zrozumieniu mechanizmu współuzależnienia pacjenci zachęceni zgłębianiem wiedzy o sobie chcą głębiej poznać siebie i zrozumieć podstawy swoich codziennych zachowań.

Byśmy mogli pomóc osobom uzależnionym jak również ich bliskim proponujemy różne formy podjęcia terapii – rozumiemy, że każdy  jest w innym położeniu.

  • w formie 30 dniowej terapii na oddziale dziennym i pobytu w centrum:

* w formie zajęć terapeutycznych w grupie 

* w formie indywidualnych sesji z terapeutą

* w formie dodatkowych zajęć organizacyjnych i edukacyjnych służących   adaptacji pacjenta w życiu społecznym po ukończonej terapii

 

  • Terapii indywidualnych

* dla osób uzależnionych

* dla bliskich osób uzależnionych

* dla osób współuzależnionych

* dla małżeństw

* dla młodzieży z rodzin DDA oraz DDD

 

  • Warsztatów samorozwoju osobistego

 

  • Grup wsparcia dla osób zmagających się z uzależnieniem i współuzależnieniem

 

Jeśli potrzebujesz pomocy zapraszamy na spotkanie. Tel: 888 099 420, 692 468 250, 888 099 425, 606 270 730.

Zespół Osady

 

 

Tel. 888 099 420

Tel. 888 099 425

"Nie jest łatwo znaleźć szczęście w sobie, ale nie można go znaleźć nigdzie indziej"

 Agnes Repplier

Tel. 888 099 420 Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

CENTRUM OSADA

 

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, statystyczny Polak wypija średnio 12,5 litra czystego alkoholu w ciągu roku, ponad dwukrotnie przekraczając tym samym globalną średnią wynoszącą 6,2 litra.

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

Tel. 888 099 420

Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

 

www.centrumosada.com

Polityka cookies & prywatności

CENTRUM SAMOROZWOJU I LECZENIA UZALEŻNIEŃ OSADA SP. Z O.O. z siedzibą w Jabłonnej

ul. Marmurowa 73, 05-110 Jabłonna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000763868,

NIP: 5361938204, REGON: 38211725200016, o kapitale zakładowym 5.000 złotych wniesiony w całości.

slajd-01

 

 

 

 

 

slajd-02

 

 

 

 

CENTRUM OSADA 2019