Specjalista terapii uzależnień, psychoterapeutka.

 

Dyplom magistra psychologii uzyskałam w szkole wyższej psychologii społecznej w warszawie. ukończyłam studium terapii uzależnień przy instytucie psychologii zdrowia w warszawie. jestem specjalistą terapii uzależnień i współuzależnienia w procesie certyfikacji. swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażach w oddziale terapii uzależnień w szpitalu psychiatrycznym w warcie oraz w ambulatoryjnym zespole leczenia uzależnień w instytucie psychiatrii i neurologii w warszawie, gdzie obecnie pracuję jako psychoterapeutka. zajmuję się przede wszystkim terapią osób uzależnionych i współuzależnionych. pracuję pod stałą superwizją.każdy człowiek jest osobą ze swoją indywidualną historią, zawsze należy mu się szacunek, zainteresowanie i pomoc.

 

CENTRUM OSADA

 

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, statystyczny Polak wypija średnio 12,5 litra czystego alkoholu w ciągu roku, ponad dwukrotnie przekraczając tym samym globalną średnią wynoszącą 6,2 litra.

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

Tel. 888 099 420

Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

 

www.centrumosada.com

Polityka cookies & prywatności

CENTRUM SAMOROZWOJU I LECZENIA UZALEŻNIEŃ OSADA SP. Z O.O. z siedzibą w Jabłonnej

ul. Marmurowa 73, 05-110 Jabłonna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000763868,

NIP: 5361938204, REGON: 38211725200016, o kapitale zakładowym 5.000 złotych wniesiony w całości.

powrót

Małgorzata Opechowska
04 lutego 2019

Tel. 888 099 420 Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

CENTRUM OSADA 2019