Psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień nr 1321

Psychoterapeuta w procesie szkolenia

 

z wykształcenia jestem psychologiem (ukończenie studiów 2006r. - Katolicki Uniwersytet Lubelski), certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (ukończenie szkolenia w 2010r. - Instytut Psychologii Zdrowia), posiadam certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień z 2011r nr. 1321 (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Posiadam również certyfikat uprawniający do prowadzenia spotkań w ramach programu SMART Recovery z 2017r (Mentor, Ohio, Stany Zjednoczone). Aktualnie (w 2019r) ukończyłam pierwszą część czteroletniego szkolenia z psychoterapii,  przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ( prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Wydział Lekarski).  Ukończyłam również szkolenia: Analiza Transakcyjna w pomaganiu DDA, Analiza Transakcyjna - gry psychologiczne DDA oraz Skrypty życiowe DDA (organizowane przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia i Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia). 

 

Doświadczenie zdobywałam w ramach realizacji programów terapeutycznych oferowanych przez Poradnie Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Oddział Dzienny dla osób uzależnionych od alkoholu (Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota i  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Żoliborz, staż kliniczny odbywałam w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie). Mam również doświadczenie w prowadzeniu długoterminowej, psychoterapii indywidualnej oraz psychoterapii grupowej. Od 2017r. jestem członkiem zarządu Fundacji Liberta - pomagającej osobom uzależnionym i ich bliskim. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

 

Każda osoba, z którą podejmuje się pracy terapeutycznej jest dla mnie wyjątkowa, staram się zrozumieć złożoność jej doświadczeń oraz pomóc w poradzeniu sobie ze zgłaszanymi problemami w oparciu o moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, zdobytą wiedzę oraz kodeks zawodowy.

CENTRUM OSADA

 

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, statystyczny Polak wypija średnio 12,5 litra czystego alkoholu w ciągu roku, ponad dwukrotnie przekraczając tym samym globalną średnią wynoszącą 6,2 litra.

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

Tel. 888 099 420

Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

 

www.centrumosada.com

Polityka cookies & prywatności

CENTRUM SAMOROZWOJU I LECZENIA UZALEŻNIEŃ OSADA SP. Z O.O. z siedzibą w Jabłonnej

ul. Marmurowa 73, 05-110 Jabłonna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000763868,

NIP: 5361938204, REGON: 38211725200016, o kapitale zakładowym 5.000 złotych wniesiony w całości.

powrót

mgr Alina Zyber-Sochacka
17 września 2019

Tel. 888 099 420 Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

CENTRUM OSADA 2019