Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Naukę kontynuowałam na Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w szkole CARE w Broku. Jestem Specjalistą Psychoterapii Uzależnień w trakcie certyfikacji. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

 

"Zawsze chciałam zajmować się zawodowo w życiu czymś dobrym i ważnym, przydatnym, co miałoby dla mnie sens i właśnie tym jest dla mnie praca z ludźmi. Z własnego doświadczenia wiem, jak wiele siły może dać szczera, otwarta i życzliwa relacja z drugim człowiekiem. Jak wiele można zmienić i odkryć, kiedy mamy ku temu odpowiednią przestrzeń. Osobiście uważam, że właśnie ta bezpieczna przestrzeń, bez ocen i szufladkowania, z pełną akceptacją i przyzwoleniem na bycie sobą i przyglądanie się sobie, jest najcenniejszym darem, jaki można otrzymać od drugiego człowieka.

Psychologię, ze specjalizacją kliniczną, ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Już wtedy zaczęłam pracować w środowisku terapii uzależnień i kontynuowałam naukę w tym kierunku w szkole CARE w Broku. Odbywałam staże i praktyki w placówkach w Krakowie, Warszawie i Starych Juchach. Zajmowałam się zarówno pracą z pacjentami w terapii, jak i street workingiem. Brałam udział w programach redukcji szkód. Zajmowałam i zajmuje się również profilaktyką uzależnień. W międzyczasie zdobyłam dyplom PS Coachingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Rozpoczynam właśnie szkołę psychoterapii w ośrodku INTRA w Warszawie.

Prywatnie zaś jestem przede wszystkim szczęśliwym człowiekiem z otwartą głową. Córką, siostrą i Partnerką.

 

CENTRUM OSADA

 

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, statystyczny Polak wypija średnio 12,5 litra czystego alkoholu w ciągu roku, ponad dwukrotnie przekraczając tym samym globalną średnią wynoszącą 6,2 litra.

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

Tel. 888 099 420

Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

 

www.centrumosada.com

Polityka cookies & prywatności

CENTRUM SAMOROZWOJU I LECZENIA UZALEŻNIEŃ OSADA SP. Z O.O. z siedzibą w Jabłonnej

ul. Marmurowa 73, 05-110 Jabłonna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000763868,

NIP: 5361938204, REGON: 38211725200016, o kapitale zakładowym 5.000 złotych wniesiony w całości.

powrót

Urszula Gnojnicka
09 lipca 2019

Tel. 888 099 420 Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

CENTRUM OSADA 2019